1.1.1970.

Nešto što se desilo a treba da se naglasi

Sa detaljnijim opisom šta se to desilo, i zašto je to bitno


12.4.1983.

I ovde se nešto desilo

Sad opet treba da se opiše malo detaljnije šta je to zapravo