Вести

водоник генератори, машине за декарбонизацију мотора водоником


Члан нашег удружења и припадник ратног састава дивизиона из 1999. године, Чедомир Љубинковић излагао је своје производе са својом фирмом на овогодишњем Сајму аутомобила у Београду.

Као инжењер и иноватор, осмислио је 2020. године нови јединствени електрохемијски склоп серије генератора за производњу водоника из воде.

 

Ради се о занимљивим инивативним производима који електролизом воде нуди две врсте производа: водоник генератор за уградњу у моторна возила са свим типовима мотора чијом се уградњом остварује повећање снаге до 30% и уштеду постојећег горива до 30%, уз смањење штетних издувних гасова до 90%, као и машину за декарбонизацију мотора водоником. Декарбонизација мотора има функцију чишћења унутрашњих делова мотора од компресионог простора до делова издувног система.

Ово је његов трећи успешан пројекат у низу иновација и патената из области електрохемије у последњих 12 година.

„Hydrogen Energy“ бави се испитивањем производње водоника електролизом воде и применом енергије водоника и серијском производњом генератора водоника за уградњу у моторна возила са свим типовима и запреминама мотора са унутрашњим сагоревањем и производњу машина за чишћење мотора од угљеника, запремине до 16.000 cm3.

 

+381 63 777 2663
cedomir@hhogas.rs
www.hhogas.rs
https://www.facebook.com/HHOCEDOMIR/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCEB8C10ACE9AD825
https://www.youtube.com/user/vodagorivo