Sad ovde nešto opšteg teksta  o udruženju, pretpostavljam. Detalji tipa statut, (kao tekst i kao pdf, recimo), i ostalo šta je već potrebno (organi, ovo, ono) bi mogli da idu kao posebne strane. Štatigajavećznam.