Удружење „Слободно небо Србије“, добило је 14. марта 2023. године, допис од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, државног секретара Милета Карановићa:

Поштовани,

Уз поздрав и велико хвала за све што је ваша једница учинила за време борбених дејстава и у борби са НАТО агресором, захваљујем Вам се и на активностима на окупљању ветерана ваше јединице и чувању и неговању традиција такве јединице која је за извршавање борбених задатака одликована орденом Народног хероја.

Драго ми је што сте обратили Министарству за рад, запошљавање борачка и социјална питања да покушамо заједно да учинимо искорак ка побољшању статуса бораца ветерана, РВИ ЦИР и породица палих бораца. Само заједничким радом и активностима можемо учинити да се тај статус поправи и да борци РВИ ЦИР и породице палих бораца у друштву заузму место које су и заслужили.

Ваше удружење је уписано на списак удружења са којима министарство за рад запошљавање борачка и социјална питања у наредном периоду очекује интензивнију сарадњу на задацима решавања статуса бораца РВИ ЦИР и породица палих бораца као и на задатку неговању традиција.