DISKRIMINACIJA – VAŽNO OBAVEŠTENJE UČESNICIMA RATA U VREME NATO AGRESIJE

Obaveštavamo sve učesnike rata protiv NATO agresora koji imaju u vojnim knjižicama upisano „učešće u ratu“ da mogu u udruženju „SRPSKI RATNI VETERANI“ da pokrenu postupak za priznavanje diskriminacije i naplatu nematerijalne štete po tom osnovu.

Naglašavamo da su usluge našeg advokatskog tima potpuno besplatne.

To podrazumeva da su sudske takse i svi eventualni drugi sudski troškovi plaćeni od strane advokatske kancelarije koja zastupa borce i takođe znači da naši advokati ne uzimaju bilo kakav procenat od novčanog iznosa za naknadu nematerijalne štete koju presudi sud.

ADRESA:
Miška Kranjca br. 2 Rakovica, Beograd

RADNO VREME:
svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 čaova.

TELEFONI za informacije:
011 / 35 65 286 i 35 65 058

SRPSKI RATNI VETRANI

KAKO NAJBRŽE, DIREKTNO GRADSKIM PREVOZOM DOĆI DO UDRUŽENJA IZ POJEDINIH DELOVA BEOGRADA
TRAMVAJ 3: od Omladinskog stadiona, Slavije, Savskog trga, Sajma …do ulice Miška Kranjca.
AUTOBUS 37: od Pančevačkog mosta, Francuske ulice, Trga Nikole Pašića, Londona, Sajma, Banovg brda, Žarkova,.. do … ulice Miška Kranjca.
AUTOBUS 94: od Novog Beograda preko mosta na Adi do ulice Miška Kranjca
AUTOBUSI 47 i 42: od Slavije do ulice Miška Kranjca
AUTOBUS 50: od okretnice u Ustaničkoj ulici ili Banovog brda do Opštine Rakovica.

Obaveštavamo sve borce i sve članove udruženja SRPSKI RATNI VETERANI, koji su bili učesnici rata 1999. godine, a koji su pokrenuli sudski postupak za priznavanje diskriminacije da su sudovi presudili u korist veterana!

Sada advokati pokreću sudski postupak za naplatu ne matirijalne štete u iznosu od 80 hiljada dinara u kome će sudska taksa iznositi oko 12 hiljada dinara!
Ovim putem molimo sve veterane da posebno obrate pažnju i povedu računa o izboru advokata ili udruženja veterana preko koga će pokrenuti sudski postupak za naplatu nematerijalne štete!!!

Naš savet je da ignorišete sve informavije koje pročitate na plakatima izlepljenim na banderama i autobuskim stanicama, da zahteve i punomoćja advokatima ne potpisujete u hotelima, kafanama i na adresama gde oni nemaju registrovanu stalnu delatnost.

Nemojte davati brojeve Vaših tekućih računa i kopije kreditnih kartica nepoznatim osobama jer ne samo da možete ostati bez 80 hiljada dinara, već i bez sopstvenog novca koji imate na računu (sajber kriminal). Mogućnosti zloupotrebe Vaših matičnih brojeva i kopija tekućih računa (kartica) od strane nepoznatih osoba su ogromne! Od registrovanja fantomskih firmi za pranje novca u APR-u do ilegalnog skidanja istog sa Vaših bankovnih računa.

Odlučite se za advokata, advokatsku kancelariju ili neko od zvanično registrovanih Udruženja veterana čiju adresu znate i koje u svakom trenutku možete da pronađete na njihovoj adresi i broju telefona. Insistirajte uvek da osim punomoćja potpišete i Ugovor o zastupanju u dva primerka u kome su taksativno navedene obaveze Vašeg zastupnika prema Vama i koji reguliše međusobne finasijke odnose.

U razgovoru sa advokatom morate insistirati da oni za Vas snose troškove sudskih taksi i nemojte prihvatiti usluge advokata koji traže određeni procenat od presuđene sume novca. Otkažite punomoćja advokatima koji odbijaju da za Vas plate sudske troškove i zahtevaju 10, 15 ili čak 20% procenta od 80 hiljada dinara koje Vam sud presudi.

PREUZETO SA SAJTA: www.veterani.rs